Logo boxmeersweekblad.nl


Een 'beaver deceiver'.
Een 'beaver deceiver'.

Beverdam bij Beugen wordt verlaagd

  Landbouw / Visserij

Waterschap Aa en Maas start maandag 17 juli met werkzaamheden om een beverdam te verlagen in de uiterwaarden van de Maas bij Beugen. Hier zorgt de dam voor overlast.

BEUGEN - Door de beverdam stuwt het waterpeil flink op. Dit heeft nadelige gevolgen voor de eigenaar van het aangrenzende perceel. Hierdoor kan de veehouder zijn grond niet bewerken of vee laten grazen. Om verdere wateroverlast te voorkomen heeft het waterschap toestemming gekregen van Faunabeheereenheid Noord-Brabant om de dam te verlagen en te voorzien van een 'beaver deceiver'.

Beverprotocol
Bevers zijn een beschermde diersoort en komen ook in de Brabantse natuurgebieden steeds vaker voor. Ze zitten op meer dan dertig plekken in Zuidoost Brabant . William de Kleijn, Dagelijks Bestuurslid: "De bever is een prachtig dier. Op plekken waar dat toelaatbaar is, zijn ze meer dan welkom. We houden ze wel goed in de gaten en wanneer ze voor wateroverlast zorgen, grijpen we op een verantwoorde manier in."

Hiervoor hebben de Brabantse waterschappen in overleg met de provincie een beverprotocol opgesteld. Hierin staat beschreven hoe men moet ingrijpen op locaties met bevers.

Werkzaamheden
De gemiddelde hoeveelheid neerslag van de afgelopen weken is laag. Ondanks de neerslag van afgelopen woensdag is het gebied op dit moment voldoende droog om de werkzaamheden veilig en zorgvuldig uit te voeren. Hoe de werkzaamheden worden uitgevoerd is nog niet bekend.

Reageer als eerste
Meer berichten