Logo boxmeersweekblad.nl


Foto: Eefke Peeters

Met Honours naar het hoger onderwijs

  Human Interest

Sinds drie jaar heeft het Elzendaalcollege besloten om leerlingen die excelleren te ondersteunen met een Honoursprogramma. Hierin kunnen zij extra diploma's halen om makkelijker door te stromen. We spraken met Daphne Croese (16) uit Boxmeer en Rick Thijssen (18) uit Oeffelt, twee leerlingen van de acht die zojuist hun Honoursdiploma hebben behaald.

Door Eefke Peeters

BOXMEER -  Daphne is de eerste havoleerling die met een Honoursdiploma op zak haar vervolgopleiding binnenwandelt en Rick is de eerste jongen die met het papiertje richting de universiteit vertrekt. 

Het programma wordt momenteel aangeboden in de bovenbouw van het havo en vwo en zal binnenkort ook voor mavo beschikbaar komen. Gemotiveerde en talentvolle leerlingen die meer willen én kunnen, mogen meedoen aan de selectie om te bepalen of zij mee mogen doen.

De moeite waard want op HBO's en universiteiten wordt tegenwoordig steeds meer verwacht van leerlingen en wordt steeds vaker in een intakegesprek naar het CV en de motivatie gevraagd. Met het Honoursdiploma op zak hebben zij dus direct een behoorlijk streepje voor. 

Goede planning en juiste inzet 
Daphne; 'Ik had de mail voorbij zien komen, maar ik had er niet zo bij stilgestaan. Toen mijn docenten mij erop wezen dat dit iets voor mij was ben ik naar de infodag gegaan. Ik moest als havoleerling 4 sterren halen om het diploma te kunnen bemachtigen. Zo kreeg ik bijvoorbeeld 2 sterren voor het afronden van mijn stage. Ik heb onder schooltijd stagegelopen in Venlo bij een basisschool. Het vergt best wat planning om alles goed rond te krijgen. Je mist natuurlijk best veel en dat moet je uiteraard wel inhalen. Ik heb de stage gelopen die ik anders als eerstejaars pabostudent had moeten doen. Een prettig idee want ik ga nu echt goed voorbereid mijn vervolgstudie in.'

Daphne heeft naast haar stage ook sterren behaald met bijvoorbeeld succesvolle optredens bij Extravaganza. Ook profielwerkstukken en profielverdieping, waarbij bijvoorbeeld de problematiek van vluchtelingen op de basisschool werd behandeld, diende bekroond te worden met een uitstekend cijfer alvorens zij het diploma kreeg.

'Ik twijfelde eerst tussen de kleinkunstacademie, maar tijdens mijn stage heb ik gemerkt dat ik alles wat ik leuk vind kan halen uit mijn werk als docente. Het werken met kinderen, maar ook theatermiddagen en musicals voorbereiden bijvoorbeeld. Zo ben ik nu ook vrijwillig aan de slag gegaan bij de Peppels in Boxmeer en heb ik de Groep 8 Musical mogen verzorgen. Superleuk. Zonder het Honoursprogramma had ik dat nooit kunnen doen!'

Undercover op de universiteit 
Rick: 'Ik had in eerste instantie ook de mail bijna gedeletet. Tot mijn oog viel op 'een vak volgen aan de universiteit' toen dacht ik; dat zou wel erg gaaf zijn! Ik heb van alles gedaan om de benodigde sterren te halen. Bijvoorbeeld het vak sterrenkunde volgen aan de universiteit in Nijmegen. Best spannend de eerste dag. Kom je als 5 vwo-er op de universiteit, natuurlijk kon ik het lokaal niet vinden. Maar uiteindelijk voelde ik me prima tussen de universiteitsstudenten. Misschien ook omdat niemand wist dat ik eigenlijk nog maar in 5 vwo zat, zelfs de docent niet.'

Begeleider van het Honoursproject Dimphy Kuipers, docent biologie, 'Dat is ook echt de bedoeling, want zo weten we zeker dat docenten niet soepeler zijn met onze leerlingen. Het is nogal wat om te halen, maar als je het dan hebt, dan is het ook keihard verdiend! Rick was trouwens al sinds de brugklas ijverig en wilde graag scoren bijvoorbeeld met Olympiades dat zijn wedstrijden in de Bètavakken. Als je bij de eerste 10% van Nederland zit van de bovenbouw vwo krijg je een ster.'

Rick: 'Ik zat bij zowel natuurkunde als biologie in de top tien. Ja, ik hou wel van een beetje strijd. De masterclasses die ik heb gevolgd waren ook pittig zoals cryptografie, maar ik heb ze wel mooi op zak. Ik heb best wel wat moeten laten om het te kunnen halen, maar ik ben wel blijven voetballen. Sport is ook belangrijk toch? Ik heb er keihard voor moeten werken, maar dat was het echt wel waard. Het moet ook lastig blijven want als het makkelijk zou zijn dan zegt zo'n diploma natuurlijk ook niets. Want als straks de helft van de leerlingen dit zou halen wat biedt het dan nog voor voordeel?'

Sterren halen
Naast het behalen van de juiste cijfers, vakken volgen aan het HBO en de universiteit zijn er nog meer manieren om de sterren te bemachtigen. Bijvoorbeeld het volgen van maatschappelijke stages, deelnemen aan het debatteam of mission olympic (landelijke scholierensportwedstrijden), maar ook bestuursfuncties binnen de school en kunstprojecten zijn zaken die bijdragen aan het Honoursdiploma.

Zo worden de leerlingen op kunde beoordeeld, voor zowel kennis van leerstof alsmede organisatorische en sociale aspecten.

Jordan Martens, docent Nederlands en de andere begeleider van het Honoursproject: 'De docenten op het Elzendaalcollege die betrokken zijn bij het programma staan klaar om de leerlingen te begeleiden, maar het moge duidelijk zijn dat het toch echt de leerlingen zelf zijn die de credits verdienen. Het is super om te zien dat leerlingen als Rick en Daphne ook weer andere enthousiasmeren om mee te doen met het programma. We hopen nog veel diploma's uit te kunnen reiken!'

Meer weten over het Honoursprogramma of het Elzendaalcollege?

Kijk op: elzendaalcollege.nl

Reageer als eerste
Meer berichten