De heemkamer van Sambeeks Heem draagt voortaan de naam van oud-voorzitter Jos Kuijpers. (persfoto)
De heemkamer van Sambeeks Heem draagt voortaan de naam van oud-voorzitter Jos Kuijpers. (persfoto)

Heemkamer in Sambeek vernoemd naar oud-voorzitter

  Cultuur

SAMBEEK - Door het wegnemen van een Sambeekse vlag over een oorkonde werd de naam van de op 31 maart jl. officieel in gebruik genomen heemkamer voor de aanwezigen zichtbaar. 'Heemkamer Jos Kuijpers' prijkte met sierlijke letters boven aan het document.

De naam werd onthuld door Willy Hendriks, wethouder van Cultuur van de gemeente Boxmeer. Dat de heemkamer in de rectorswoning van het Catharinaklooster - de eerste in de 36-jarige geschiedenis van Sambeeks Heem - de naam krijgt van de oud-voorzitter is niet verwonderlijk. "Sambeeks Heem is eind 1983 ontstaan, mede op initiatief van Jos Kuijpers", zo motiveert het huidige bestuur de naamkeuze. "Sindsdien was hij tot aan zijn overlijden in 2015 onafgebroken de gewaardeerde voorzitter van deze stichting. Vóór de oprichting van Sambeeks Heem was er slechts weinig bekend over het verleden van Sambeek. Met name door toedoen van Jos Kuijpers is daar verandering in gekomen. Hij heeft veel onderzoek gedaan in vooral de oude dorpsarchieven."

Vraagbaak

Ook stond Jos Kuijpers in Sambeek bekend om zijn grote kennis van de historie van het dorp, aldus het bestuur. "Voor menigeen was hij een veel geraadpleegde vraagbaak, in het bijzonder op het gebied van de familiehistorie. Hij kende niet alleen de namen van vrijwel alle personen die ooit in Sambeek hebben gewoond, maar wist ook waar hun woningen ongeveer hadden gestaan en waar hun percelen grond ooit lagen. De Sambeekse vlag is eveneens een ontwerp van hem."

Toen Sambeeks Heem eind 2018 in het Catharinaklooster twee vertrekken kreeg aangeboden om die als heemkamer te gaan gebruiken was het voor het bestuur een uitgemaakte zaak dat deze ruimten bij wijze van postuum eerbetoon naar Jos Kuijpers vernoemd zouden worden.

Inloopmorgen

Na de onthulling van de oorkonde was er een historische markt in de kapel en in de heemkamer. Daarbij lieten de bestuursleden zien wat Sambeeks Heem in het verleden allemaal heeft gedaan, nu doet en in de toekomst van plan is te gaan doen. Zoals een inloopmorgen op elke eerste donderdag van de maand van 9.30 tot 11.30 uur voor iedereen die iets over Sambeek wil weten, wat wil afstaan aan Sambeeks Heem of de bestuursleden op enigerlei wijze wil helpen. De eerste inloopmorgen is op donderdag 4 april.

Meer berichten