Unitas et Fidelitas presenteert zich in Gennep. (eigen foto)
Unitas et Fidelitas presenteert zich in Gennep. (eigen foto) (Foto: )

2200 euro voor harmonie Unitas et Fidelitas

De laatste week van augustus heeft harmonie Unitas et Fidelitas een beroep gedaan op de Gennepse bevolking tijdens de jaarlijkse donateursactie. Dat heeft geresulteerd in een opbrengst van ruim tweeduizend euro. De Gennepse harmonie presenteerde zich onder andere in de open lucht om geld in te zamelen.

De steun van de bevolking blijft belangrijk om muziek te kunnen maken en om goed muziekonderwijs te kunnen verzorgen, aldus het harmoniebestuur. Gelukkig werden muzikanten en collectanten hartelijk ontvangen. Het was goed om te zien en te horen dat veel Gennepenaren de harmonie een warm hart toedragen. Ondanks het feit dat ook de kinderboerderij Gennep een vergunning was verstrekt, was de opbrengt van deze donateursactie 2200 euro.

Voor de jeugd vanaf groep 4 beginnen woensdagmiddag basismuzieklessen. Kinderen leren op speelse wijze blokfluit spelen en noten lezen. De harmonie werkt hierbij samen met muziekonderwijs Marjo. Meer informatie? Stuur een e-mail naar Dorien Holthuysen via info@harmoniegennep.nl. De donateuractie gemist, maar de harmonie Unitas et Fidelitas toch financieel steunen? Dat kan: NL57 RABO 0140623809 ten name van harmonie Unitas et Fidelitas.

Meer berichten