Ridder Toon Cornelissen tijdens zijn afscheid als griffier van de gemeente Boxmeer. (foto: Bas Delhij)
Ridder Toon Cornelissen tijdens zijn afscheid als griffier van de gemeente Boxmeer. (foto: Bas Delhij)

Toon Cornelissen geridderd

Boxmerenaar Toon Cornelissen is donderdag benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Van Soest reikte de onderscheiding uit tijdens de raadsvergadering, waarbij Cornelissen voor het laatst in de functie van griffier aanwezig was.

Toon Cornelissen verricht al vele jaren vrijwilligerswerk voor een aantal organisaties. Sinds de oprichting in 2003 is hij een zeer actief en betrokken lid van de Vereniging van Griffiers. Hij heeft als lid van de commissie Belangenbehartiging een grote bijdrage geleverd aan het ontwikkelen van de rechtspositie en het functieprofiel van de griffier. Daarnaast was hij lid van het Educational Committee.

De laatste twee jaar was Cornelissen tevens de kartrekker van een update van het boek 'Rechtspositie van de griffier'. Ook is hij al vele jaren coördinator van de vertrouwenspersonen binnen de vereniging. Als lid van het ANWB-consulkorps en plaatsvervangend provinciaal consul vervult hij een coördinerende rol voor zijn provincie. Tevens zet hij zich in voor de Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN), onder andere als lid van de Vertrouwenscommissie, de commissie Lidmaatschapsvormen en laatstelijk nog als lid van de werkgroep ten behoeve van het nieuwe besturingsmodel voor de KWBN.

Meer berichten