Directeur-bestuurder, MT, collega’s en assistent-medewerkers Sociom, accountmanager Driestroom en directeur basisschool ’t Startblok na de bezegeling van de samenwerking.
Directeur-bestuurder, MT, collega’s en assistent-medewerkers Sociom, accountmanager Driestroom en directeur basisschool ’t Startblok na de bezegeling van de samenwerking.

Sociom en Driestroom slaan handen ineen

Sinds februari werken Sociom en Driestroom samen om de positie van beide organisaties in het Land van Cuijk te versterken.

De samenwerking houdt in dat Sociom de actieve werkposten van Driestroom in het Land van Cuijk in beheer overneemt. Sociom heeft een groot netwerk in deze regio, maar geen Wet Langdurige Zorg (WLZ)-contracten. Driestroom is klein in deze regio, maar heeft wel WLZ-contracten.

Zowel Sociom als Driestroom heeft dezelfde ambitie, namelijk om mensen samen te brengen, in hun eigen kracht te zetten, talenten te herkennen en mensen in beweging brengen in hun eigen omgeving. Deze ambitie gaan ze inzetten bij Werkpost De Galberg en Werkpost Oelbroeck, de eerste twee werkposten die in beheer overgaan van Driestroom naar Sociom. Alle medewerkers en assistent-medewerkers gaan mee van Driestroom naar Sociom. De samenwerking vindt in franchisevorm plaats. Op 13 juni werd de samenwerking feestelijk bezegeld bij openbare basisschool 't Startblok in Cuijk; waar Werkpost De Galberg gevestigd is. Directeur-bestuurder van Sociom, Roland van der Heijden, en Thierry van den Heuvel, accountmanager bij Driestroom, hebben de assistent-medewerkers een nieuw naamkaartje opgespeld als officiële start van de nieuwe samenwerking.

Meer berichten