De brandweer in Boxmeer  houdt op dinsdag 25 juni een open inloopavond in de kazerne.
De brandweer in Boxmeer houdt op dinsdag 25 juni een open inloopavond in de kazerne. (Foto: archief Boxmeers Weekblad.)

Brandweer Boxmeer zoekt collega's

De post Boxmeer van Brandweer Brabant-Noord  is op zoek naar nieuwe brandweercollega's, woonachtig en werkend in Boxmeer.

Het werken bij de brandweer is goed te combineren met een gewone baan. Zo kan de brandweervrijwilliger ook fulltime docent, automonteur, huisvrouw/-man of directeur zijn. De brandweervrijwilliger is een brandweerprofessional. De opleiding is gelijk aan die van de beroepsbrandweer. Het verschil met beroepscollega's is dat zij een dagtaak hebben aan het brandweerwerk. De vrijwilliger wordt alleen opgeroepen als dat nodig is en komt niet alleen in actie bij brand, maar ook bij verkeersongevallen, het redden van dieren, stormschade en tal van andere soorten incidenten. De vrijwilliger maakt deel uit van een team van collega's op wie hij kan bouwen en met wie hij een belangrijke bijdrage levert aan de samenleving. De basisopleiding omvat naast het theoretische deel ook veel praktijkervaring. De vrijwilliger krijgt een vaste jaarvergoeding voor het werk. Daarnaast ontvangt hij/ zij een uurvergoeding voor uitrukken, oefeningen en opleidingen.

Kom naar de open inloopavond en maak kennis met het brandweervak op dinsdag 25 juni van 19.30 tot 21.30 uur bij de brandweerkazerne Boxmeer aan de Frans Halsstraat 2.

Meer berichten