De (tweetalig) havo 4-leerlingen van Metameer Stevensbeek debatteren donderdag 13 juni iin het gemeentehuis van Sint Anthonis
De (tweetalig) havo 4-leerlingen van Metameer Stevensbeek debatteren donderdag 13 juni iin het gemeentehuis van Sint Anthonis (Archieffoto)

Politieke jongerendag havo 4-leerlingen Metameer

De (tweetalig) havo 4-leerlingen van Metameer Stevensbeek zijn donderdag 13 juni te gast op het gemeentehuis van Sint Anthonis, waar zij één dag het gemeentelijke besluitvormingsproces van dichtbij meemaken. Op de jaarlijkse politieke jongerendag doen leerlingen kennis op over maatschappelijke thema's en de politiek. En ze komen te weten waarom het ene plan slaagt en het andere niet.

Een uitvoerbaar plan begint met een goede voorbereiding en samenwerking. De leerlingen werken in groepjes aan een project voor de gemeente Sint Anthonis. Dit jaar gaat (tweetalig) havo 4 aan de slag met het thema: body health. Ze bespreken hun ideeën met het college en (maatschappelijke) organisaties. Ook leren ze een begroting opstellen. De gemeente stelt 1.200 euro beschikbaar om het project ook daadwerkelijk uit te voeren.

De leerlingen bepalen zelf welk plan het beste is. Daarover stemmen ze in een jeugdraadsvergadering. Het plan met een meerderheid in de raad wordt uitgevoerd. De besluitvorming is openbaar en bij te wonen vanaf 18.30 uur in het gemeentehuis van Sint Anthonis. Een persgroep volgt het hele proces en doet aan het eind van de dag verslag in een krant.

De jeugd-weet-raad-dag is al enkele jaren een succesvol project van de gemeente Sint Anthonis, Metameer Stevensbeek en Sociom Sint Anthonis. Eerdere initiatieven van de leerlingen zijn daadwerkelijk uitgevoerd, zoals een picknickbank en bewegingssensoren.

Meer berichten