Bustoer door hetbuitengebied van de gemeente Sint Anthonis voor gemeente en raad. (persfoto)
Bustoer door hetbuitengebied van de gemeente Sint Anthonis voor gemeente en raad. (persfoto) (Foto: )

Gemeente en raad met bus door het buitengebied

Om vanuit verschillende invalshoeken samen te beleven en ervaren welke ontwikkelingen er spelen, heeft de gemeente voor alle raadsleden en in samenwerking met de ZLTO, Milieuvereniging Land van Cuijk en Natuurlijk Sint Anthonis een bustoer door het buitengebied van de gemeente Sint Anthonis georganiseerd.

Onderweg kwamen diverse sprekers aan het woord. Gemeente Sint Anthonis is een landelijke gemeente met een buitengebied waar de primaire agrarische sector een groot aandeel heeft. "De keuzes waar deze agrarisch ondernemers en in het bijzonder de veehouders voor staan, zullen veel impact op het buitengebied hebben. Om de komende jaren als gemeente in te kunnen spelen op ontwikkelingen, kansen en problematiek gaan we pro-actief aan de slag", aldus wethouder Bollen. Om een goed beeld te schetsen, lichtten diverse sprekers onderweg de ontwikkelingen en initiatieven, toe. "Ons buitengebied is in beweging. Er zijn ontzettend veel ontwikkelingen gaande die van invloed zijn op ons buitengebied", licht wethouder Bollen toe. "We willen met onze aanpak het buitengebied en de toekomst hiervan goed in kaart brengen en vooral samen zorgen voor een goede en passende ontwikkeling in ieder specifiek gebied. Het is van groot belang om met eigen ogen te zien wat er speelt maar ook om het gesprek hierover met elkaar aan te gaan."

Voor een toekomstbestendig buitengebied is het belangrijk om samen de toekomstmogelijkheden te onderzoeken. "Dat doen we onder andere door het voeren van keukentafelgesprekken met alle veehouders maar ook met deze toer. We willen laten zien welke ontwikkelingen er plaatsvinden, wat de verwachting is maar ook wat de gevolgen zijn van keuzes uit het verleden. Er blijft ruimte voor de agrarische sector maar er ontstaat ook ruimte voor recreatieve initiatieven, bedrijvigheid, zorg, natuur en wonen. Dat zijn keuzes voor de toekomst die goed afgewogen moeten worden en daarover willen we de dialoog aangaan." Het gemeentebestuur speelt daar een belangrijke rol in.

Meer berichten