Foto: Bas Delhij
Foto: Bas Delhij

Lintjesregen 2019

Op 26 april reikte burgemeester Karel van Soest in het gemeentehuis van Boxmeer 21 koninklijke onderscheidingen uit. In vergelijking met andere jaren was het een groot aantal gedecoreerden. Een echte lintjesregen dus.

De heer G.T. (Gerard) van Beuningen – 68 jaar, Boxmeer

Benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau

Sinds 2002 zet de heer Van Beuningen zich met hart en ziel in voor het smartlappenkoor 'De Harde Kern'. Hij is niet alleen medeoprichter, maar ook dirigent en orkestleider. Daarnaast is hij een zeer waardevolle vrijwilliger bij buurtvereniging Pastoor Biest. Als lid van de activiteitencommissie draagt hij ideeën aan en stimuleert ook anderen hierin. Daarnaast ondersteunt hij bij de (bouw)werkzaamheden die nodig zijn voor de diverse activiteiten. En natuurlijk zorgt de heer Van Beuningen hierbij ook voor de nodige muzikale ondersteuning.

De heer H.J. (Hans) Bos – 73 jaar, Boxmeer

Benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Bos is vanaf 1980 actief als vrijwilliger in Boxmeer en omgeving. Hij was 10 jaar lang voorzitter van het Gewestelijk Symphonie orkest 'Maas en Niers'. Sinds 2008 is hij voorzitter van de Mozart(k)ring en organiseert hij concerten van Arnhem tot Boxmeer en in de omgeving van Kleve in Duitsland. Ook is hij voorzitter van bridgeclub 'Sans Rancune' in Boxmeer. Daarnaast verzorgt de heer Bos terminale patiënten bij hospice De Cocon in Sint Anthonis, zet hij zich in voor de Protestantse Gemeente Boxmeer en bezorgt hij, via Tafeltje Dekje, maaltijden bij mensen thuis. Ook is de heer Bos, sinds 1989, een actief en maatschappelijk betrokken lid van de VVD in Boxmeer, waarvan hij ook een aantal jaren voorzitter was.

De heer H.J. (Herman Jan) van Cuijk – 77 jaar, Boxmeer

Benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau

Sinds 1986 zet de heer Van Cuijk zich op allerlei manieren in voor het behoud en het uitdragen van de geschiedenis van Boxmeer en het Land van Cuijk. Hij is jarenlang bestuurslid en voorzitter geweest van de Historische Kring Land van Cuijk. Daarnaast was hij redactielid van het Historisch Tijdschrift Merlet, waar hij tot op heden nog steeds artikelen voor schrijft. Tevens verzorgde hij lezingen en presentaties en organiseerde hij culturele excursies en thematische tentoonstellingen. Ook was de heer Van Cuijk betrokken bij historische verenigingen in Boxmeer (Nepomuk, Stichting Historisch Erfgoed en Stichting Karel Thiery) en was hij een aantal jaren voorzitter van de gemeentelijke monumentencommissie.

Zijn studies over de historie van Boxmeerse zilversmeden zijn uniek en daarnaast schreef hij diverse boeken die als invloedrijk worden bestempeld. Zoals het historisch boekwerk dat van zijn hand is verschenen over graaf Johan Baptist van den Bergh. Hierin wordt de relatie tussen Hohenzollern, Huis Bergh en Boxmeer geschetst. Voor de totstandkoming van dit boek heeft de heer Van Cuijk langdurig en intensief samengewerkt met het stadsarchief van Sigmaringen, onze zustergemeente in Duitsland. Daarnaast deed hij ook onderzoek in Straatsburg en Salzburg waar hij hulp kreeg van archivarissen en historici.

Door zijn inzet heeft hij ervoor gezorgd dat er nu meer bekend is over de geschiedenis van Boxmeer.

De heer J.M.G. (Jan) Fransen – 72 jaar, Boxmeer

Benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Fransen zet zich al 58 jaar in voor lokale en regionale organisaties. In 1960 was hij medeoprichter van Wielervereniging De Maaskant waar hij 12 jaar bestuurslid is geweest. In 1975 richtte hij de Wielerronde van Oeffelt op en organiseerde hij jarenlang dit evenement waar amateurs en semi-professionals aan de start verschenen. Ook werd er een dikke banden race georganiseerd waar inwoners en politici aan deelnamen. Daarnaast is hij een van de oprichters van de Ronde van Boxmeer, Daags na de Tour waar hij tevens lid was van het wielercomité. Sinds 1968 is hij een gewaardeerd lid van het jurycorps van de Koninklijke Nederlandse Wielren Unie van het district Zuid-Oost Nederland. Daarnaast is hij ruim 25 jaar lang als dopingcontroleur binnen het wielrennen actief geweest. Ook is hij een waardevolle vrijwilliger voor carnavalsvereniging De Leemknèjers in Oeffelt waar hij al 28 jaar jurylid is bij allerlei activiteiten/wedstrijden en de organisatie daarvan. Daarnaast is de heer Fransen 21 jaar bestuurslid geweest van de vakbond FNV waarvan hij ook enkele jaren voorzitter was. Tevens is hij lid geweest van de Bondsraad van de FNV en vanuit die rol heeft hij een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van onder andere pensioen- en Cao-regelingen.

De heer P.W.H.J. (Peter) Graat – 73 jaar, Sambeek

Benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau

Al 40 jaar verricht de heer Graat vrijwilligerswerk in de gemeente Boxmeer. Hij was lid van de vrijwillige brandweer, waar hij nog steeds actief is voor de personeelsvereniging. Daarnaast heeft de heer Graat als lid van de optochtcommissie van carnavalsvereniging De Geitenbok in Boxmeer mede aan de wieg gestaan van de lichtjesoptocht die jaarlijks ca. 25.000 bezoekers uit Boxmeer en de regio trekt. Ook was hij lid van de Technische Commissie van Stichting Daags na de Tour. Voor de Onze Lieve Vrouwe Parochie is de heer Graat een waardevolle vrijwilliger, het parochiebestuur kan altijd een beroep op hem doen.

De heer J.F. (Koos) van der Hoff – 77 jaar, Overloon

Benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Van der Hoff heeft in de afgelopen 50 jaar veel vrijwilligerswerk verricht voor de gemeenschap van Overloon. Van 1967 tot heden is hij lid van Zangvereniging LOGEKO in Overloon. In die periode is hij 28 jaar bestuurlijk actief geweest voor de vereniging als voorzitter en vicevoorzitter. Nog steeds is hij een actief lid van diverse commissies en werkgroepen. Ook heeft de heer Van der Hoff zich zeer verdienstelijk gemaakt voor de kerkgemeenschap in Overloon. Van 1975 tot 2010 was hij lid van het kerkbestuur. Voor zijn prijzenswaardige inzet ontving hij in 2002 de Pauselijke onderscheiding 'pro ecclesia'. Sinds de fusie in 2010 is hij lid van de beheercommissie en de deelparochieraad en hij is nog steeds dirigent van het dames- en herenkoor.

Daarnaast was de heer Van der Hoff in 1967 medeoprichter van het 'Jongerenkoor' in Overloon waar hij tevens dirigent werd. In de loop der jaren kreeg het koor andere namen: 'Jongerenkerk Overloon', 'Young Sound' en 'Zang- en Theatergroep Oker'. Tot aan het einde van zijn lidmaatschap in 1990 was hij actief bij diverse voorbereidende werkzaamheden en was hij diverse jaren bestuurslid.

De heer H.G.A.P. (Hans) Jacobs – 51 jaar, Beugen

Benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Jacobs verricht sinds 42 jaar veel vrijwilligerswerk voor een aantal verenigingen/organisaties in zijn woonomgeving. Hij is een aantal jaren leider en coach geweest van de jeugdafdeling bij voetbalvereniging Vios '38, waar hij nog steeds lid is van de kantinecommissie en altijd klaar staat om daar waar nodig een helpende hand te bieden.

Sinds 1996 is de heer Jacobs een actieve vrijwilliger bij carnavalsvereniging De Vèrkeskôp. De laatste 11 jaar is hij als Vorst het boegbeeld van de vereniging, daarnaast is hij actief binnen de bouwcommissie waar hij verantwoordelijk is voor het opbouwen en afbreken van de decors en de prinswagen. Voor toneelvereniging Tobe in Beugen zet de heer Jacobs zich vanaf 1998 actief in. Sinds 2002 is hij bestuurslid en naast zijn bestuurstaken verricht hij ook veel hand- en spandiensten rondom de voorstellingen.

De heer G.J.J. (Gerrie) Jeuken – 72 jaar, Boxmeer

Benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau

Sinds 1978 verricht de heer Jeuken vrijwilligerswerk. Van 1978 tot 2004 was hij lid van de vrijwillige brandweer, waar hij naast de reguliere activiteiten ook actief was in een aantal commissies (aanschaf nieuw brandweervoertuig en organiseren open dagen). Daarnaast was hij ook actief voor de personeelsvereniging waarvan hij tot op heden nog steeds lid is.

De heer Jeuken is al 22 jaar als bestuurslid actief voor Buurtvereniging Boxmeer West als secretaris en redacteur van het Buurtblaadje Boxmeer West. Daarnaast helpt hij ook mee met het organiseren van de vele activiteiten van de buurtvereniging. Ook zet hij zich al jaren in voor het inzamelen van geld voor onderzoek naar de spierziekte Duchenne. De kleinzoon van de heer Jeuken lijdt aan deze ongeneeslijke ziekte en dankzij zijn inzet heeft hij een aangepaste rolstoel waarmee hij kan sporten. Daarnaast heeft hij geld ingezameld en is hij als verzorger en technisch begeleider al een aantal keer meegegaan met de zogeheten 'Duchenne Heroes'; een 7-daagse mountainbike tocht van 700 km door 4 landen.

De heer R.F.C.M. (René) Klaassen – 73 jaar, Sambeek

Benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Klaassen is sinds 1984 voorzitter van Stichting 500 jaar Sambeekse Toren. Hij besteedt veel tijd en energie om het St. Jansweekend en de bijbehorende traditionele kranswijding als dorpsfeest in stand te houden.

Ook is hij sinds 1986 bestuurslid en sinds 2016 voorzitter van Stichting Sambeeks Heem waar hij zich inzet om de historie van Sambeek levend te houden. Daarnaast verzorgt hij in het Land van Cuijk lezingen over historische onderwerpen en heeft hij een aantal publicaties op zijn naam staan over de regionale geschiedenis. De heer Klaassen wordt door beide besturen omschreven als de drijvende kracht voor de stichtingen en een zeer waardevolle vrijwilliger.

Mevrouw J.T.M. (Annie) de Kleijne-Raafs – 57 jaar, Beugen

Benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw De Kleijne-Raafs heeft na het overlijden van haar zus eind 2006 de kinderen van haar zus, in de leeftijd van 8 maanden, 5 en 6 jaar in huis genomen. Inmiddels heeft zij de voogdij over de kinderen. Daarnaast is mevrouw mantelzorger voor haar echtgenoot en haar twee broers die in een afgescheiden gedeelte van haar huis wonen. Ook heeft ze de afgelopen jaren intensief gezorgd voor een buurman.

De heer P.G.H. (Piet) Marcellis – 77 jaar, Overloon

Benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Marcellis is sinds de oprichting van de Stichting De Oude Schoenendoos in 1982 bestuurslid en sinds 1985 is hij voorzitter. De stichting heeft als doelstelling het voor een breed publiek openbaar en toegankelijk maken van het historisch en cultuur erfgoed voornamelijk betreffende de dorpen gelegen binnen het grondgebied van de voormalige gemeente Vierlingsbeek. Met grote inzet levert de heer Marcellis daar een belangrijke bijdrage aan. Daarnaast vertegenwoordigt hij de stichting in breder verband zoals bij het Historisch Platform Venray, Brabants Heem en Erfgoed Brabant. Ook was hij betrokken bij de totstandkoming van historische uitgaven zoals de boeken 'Grenzen Verlegd' en 'Overloon 100 jaar verenigd' en de film 'Sporen naar het Verleden'.

De heer A.G.M. (Toon) van Mil – 67 jaar, Vortum-Mullem

Benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau

Vanaf 1990 is de heer Van Mil actief als vrijwilliger in Vortum-Mullem en omgeving. Hij is jarenlang jeugdleider geweest van het A1 elftal van voetbalvereniging RKVV Volharding in Vierlingsbeek. Daarnaast is hij een onmisbare vrijwilliger voor Fanfare St. Cornelius in Vortum-Mullem. Door middel van het inzamelen en verkopen van spullen, zorgt hij ervoor dat de fanfare nieuwe instrumenten kan aanschaffen en onderhouden. Tevens zet hij zich in voor de slagwerkgroep van de fanfare, die hij zelf opgericht heeft en waarvoor hij ook een opleiding heeft opgezet. Dat de heer Van Mil van alle markten thuis is, blijkt ook uit zijn bijdrage bij de ombouw van de kerk in Vortum-Mullem naar een multifunctionele accommodatie.

De heer B.G.J. (Gerrit) Nabbe – 77 jaar, Boxmeer

Benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau

Sinds 28 jaar verricht de heer Nabbe vrijwilligerswerk in Boxmeer. Hij is lid van het collectantencollectief van de Onze Lieve Vrouwe Parochie en is actief bij de actie Kerkbalans. Daarnaast verricht hij kostertaken voor de parochie. Bij de Stichting Vrienden van zorgcentrum Madeleine is hij chauffeur van de rolstoelauto. Hij vervoert bewoners van het zorgcentrum naar familieleden en/of hun oude woonomgeving. Ook is de heer Nabbe lid van de kerststal werkgroep St. Petrusbasiliek. Het hele jaar door wordt er gewerkt aan de expositie met jaarlijks een wisselend thema. Aan de hand van foto's van bestaande gebouwen (gebedshuizen/tempels e.d.) ontwerpt hij gebouwen op schaal van karton, die met de hand worden gemaakt en beschilderd. Bij dit alles is de heer Nabbe sinds 2005 ook een zeer gewaardeerd lid van het Heilig Bloedsgilde Boxmeer.

De heer J.M.J.C. (Jan) van Os – 76 jaar, Sambeek

Benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau

Sinds 2006 bezorgt de heer Van Os, via Tafeltje Dekje, maaltijden bij mensen thuis. Daarnaast is hij sinds 2010 bestuurslid van de Stichting Behoud Sambeekse Toren. Hij heeft een grote bijdrage geleverd aan het behoud van de kerktoren als cultureel erfgoed. De heer Van Os is vanaf 1961 lid van het gilde in Sambeek, waar hij van 1973 tot 2006 bestuurslid was. Tevens is hij zeer actief voor het kerkkoor in Sambeek waar hij ook een aantal jaren bestuurslid was. Daarnaast heeft de heer Van Os als lid van de Raad van Toezicht van Rabobank Boxmeer een aantal jaren de belangen behartigd van de klanten/leden uit Sambeek en omgeving.

Mevrouw M.B. (Maaike) Pikkemaat – 82 jaar, Boxmeer

Benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Pikkemaat verricht vanaf 1968 vrijwilligerswerk voor mensen in haar omgeving. Zij is mantelzorger voor een aantal familieleden en bekommert zich ook om anderen die zorg/hulp nodig hebben. Daarnaast is zij vrijwilliger bij een aantal zorgcentra in de gemeente Boxmeer. Daar begeleidt zij (kerkelijke) vieringen op de piano, gaat ze met bewoners wandelen en begeleidt zij bewoners naar de huisarts / het ziekenhuis en is aanwezig bij de gesprekken/onderzoeken. Ook heeft zij ervoor gezorgd dat de vereniging 'De Metworst' een bronzen beeld kon plaatsen op de zogeheten Koningsrotonde in Boxmeer.

De heer H.W.J.M. (Dick) Reijnen – 70 jaar, Boxmeer

Benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Reijnen heeft zich sinds 1975 verdienstelijk gemaakt op het gebied van archeologie en geschiedenis van de gemeente Boxmeer. Mede door intensieve systematische terreinverkenning en literatuurstudie is veel inzicht verkregen in de bijzonderheden van de gemeente Boxmeer. Zijn kennis hierover deelt hij onder andere op scholen en tijdens rondleidingen bij opgravingen. Als secretaris van de Historische Vereniging Nepomuk, sinds 1986, zet hij zich in om de rijke historie van Boxmeer onder de aandacht te brengen bij een breed publiek. Hij houdt tevens de website en de Facebook pagina van de vereniging up-to-date. Daarnaast is de heer Reijnen sinds 2012 lid van de Gebruikersraad van de Stichting Gemeentemuseum Boxmeer en heeft hij een bepalende rol gespeeld in het beheer en de samenstelling van de museumcollectie. Tevens zet hij samen met leden van het stichtingsbestuur tentoonstellingen op en verzorgt hij rondleidingen in het museum.

De heer G.J. (Gerry) Thijssen – 73 jaar, Oeffelt

Benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Thijssen is sinds 1995 voorzitter van het kerkkoor St. Caecilia in Oeffelt en naast zijn bestuurstaken zorgt hij ervoor dat alles rondom de repetities en uitvoeringen van het koor geregeld is. Hij wordt door zijn medebestuursleden, de dirigenten en de pastor gezien als iemand die een verbindende factor is in de gemeenschap van Oeffelt. Zijn sociale bewogenheid wordt ook onderschreven door het bestuur van Stichting Wonen Oeffelt waar hij sinds 2011 secretaris is. De heer Thijssen is tevens lid van het Dagelijks Bestuur van Zorgcoöperatie De Haven Oeffelt. Ook bezorgt hij, via Tafeltje Dekje, maaltijden bij mensen thuis. Daarnaast was hij een aantal jaren mantelzorger voor zijn broer.

De heer T.H.P.D. (Theo) Verdijk – 68 jaar, Overloon

Benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau

Al 40 jaar verricht de heer Verdijk vrijwilligerswerk in Overloon en omgeving. Hij is vanaf 1978 tot heden actief voor Stichting 'De Huibuuke' waarvan hij een aantal jaren bestuurslid was. Daarnaast is hij sinds 1984 bestuurslid van de Stichting 'Herdenking slag om Overloon' die jaarlijks herdenkingsbijeenkomsten organiseert. Tevens verzorgt hij voor het Regionaal Bureau Toerisme Land van Cuijk (RBT LvC) als 'Groeter' rondleidingen door Overloon. Vanuit het RBT LvC is hij ook aanwezig bij beurzen in binnen- en buitenland om het Land van Cuijk te promoten. Ook is hij bestuurslid van de Stichting 'Schijt aan de Grens' die tweejaarlijks een kunst- & cultuurevenement organiseert op de grens van Limburg en Brabant. Daarnaast is hij vrijwilliger bij het openluchttheater in Overloon en is hij actief voor de Stichting 'Loén Wet 't'.

De heer G.E.T. (Gerrit) Vos – 70 jaar, Boxmeer

Benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau

Sinds 40 jaar verricht de heer Vos vrijwilligerswerk in Boxmeer en de regio. In 1978 was hij medeoprichter van het CDA in Cuijk waar hij toen woonde. Vandaag de dag zet hij zich nog steeds in voor deze politieke partij maar nu in zijn huidige woonplaats Boxmeer waar hij sinds 15 jaar penningmeester en campagneleider van het CDA is. Daarnaast is de heer Vos sinds 35 jaar voorzitter van de Scherpschietvereniging SSV Oranje Agatha en sinds 22 jaar is hij ook voorzitter van de Kring van scherpschuttersverenigingen 'Land van Cuijk'. Recentelijk (in 2017) is hij bestuurslid geworden bij de KBO afdeling Boxmeer.

Mevrouw T.C.H. (Thea) Vroonhof-Stolwijk – 79 jaar, Boxmeer

Benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau

Ruim 40 jaar verricht mevrouw Vroonhof-Stolwijk al vrijwilligerswerk in de gemeente Boxmeer. Zij is dirigente van het kerkkoor van Julie Postel en van het seniorenkoor bij zorgcentrum Symfonie. De repetities en uitvoeringen van deze koren worden door haar in de puntjes voorbereid. Daarnaast heeft zij de afgelopen 15 jaar speciale taallessen verzorgd voor mensen met afasie (taalstoornis ten gevolge van hersenletsel). Tevens is mevrouw samen met haar echtgenoot mantelzorger voor hun zoon.

De heer M.J.H. (Martien) van de Weem – 55 jaar, Rijkevoort

Benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Van de Weem verricht sinds 23 jaar vrijwilligerswerk voor diverse organisaties in zijn woonplaats Rijkevoort. In de jaren 90 zamelde hij met de actiegroep 'behoud de toren' geld in voor de restauratie van de kerktoren. Later heeft hij zich als lid van de werkgroep beheer sterk gemaakt voor het behoud van de deelparochie Rijkevoort en vanaf 2015 is hij de beheerder van de begraafplaats. Ook was de heer Van de Weem 4 jaar raadslid en burgerraadslid voor de Belangengroep Rijkevoort en de Lokaal Onafhankelijke Fractie (LOF). Sinds januari 2018 is hij voorzitter van de Belangengroep Rijkevoort.

Daarnaast is hij sinds 2008 voorzitter van zangvereniging Cantamus. Vanaf 2012 is hij tevens coördinator voor de Groenploeg van de KBO die het openbaar groen bijhoudt in Rijkevoort. Vanuit de KBO is hij afgevaardigd lid bij de Stichting Welzijn Ouderen Gemeente Boxmeer waar hij zitting heeft in de werkgroep PR en Communicatie.

Meer berichten