Foto: archief Boxmeers Weekblad, Tom Oosthout.
Foto: archief Boxmeers Weekblad, Tom Oosthout.

Gemeentebestuur blij met toekomstbestendige zorgverlening Maasziekenhuis

Het college van Burgemeester en Wethouders van Boxmeer is 'zeer verheugd' met het bericht dat het Maasziekenhuis Pantein in de toekomst blijft fungeren als een belangrijk regionaal ziekenhuis en de zorg voor de inwoners in Noordoost-Brabant en Noord-Limburg blijft continueren. De hiertoe gemaakte afspraken en financiële bijdragen door verschillende partijen over meerdere jaren liggen mede daaraan ten grondslag.

"Een regionaal algemeen ziekenhuis is voor ons en voor de inwoners van  cruciaal belang", aldus wethouder Willy Hendriks. "Hierdoor wordt de patiëntenzorg ook voor de toekomst gewaarborgd en is Maasziekenhuis Pantein daarin een centrale schakel. Als portefeuillehouder gezondheidszorg ben ik ook van mening dat zorgverlening zo dicht mogelijk bij de mensen thuis moet kunnen worden verleend. Met deze afspraken kan dit blijven bestaan."

Het belang van een gezonde toekomst voor de zorgverlening voor de inwoners in dit verzorgingsgebied is door verschillende partijen, waaronder het Ministerie van VWS, Rabobank en verzekeraars,  onderkend. "Als gemeentebestuur onderschrijven wij dat belang", aldus burgemeester Karel van Soest. "Dit is goed voor onze regio en biedt zekerheid voor de toekomst voor de 130.000 inwoners van dit gebied als het gaat om goede zorgverlening."

Er zijn ook afspraken gemaakt met onder meer Radboudumc en Sint Maartenskliniek over overname van minder complexe ziekenhuisbehandelingen. 'Ook dat is positief voor de patiënten die in ons verzorgingsgebied wonen', aldus het college.

Meer berichten