Coördinator Samantha Regeer (links) en vrijwilliger Riet Swinkels zijn blij met locatie Vrijwilligerspunt. Foto: eigen foto
Coördinator Samantha Regeer (links) en vrijwilliger Riet Swinkels zijn blij met locatie Vrijwilligerspunt. Foto: eigen foto

Vrijwilligerswerk is onmisbaar

In onze participatiesamenleving neemt vrijwilligerswerk een steeds belangrijkere plaats in. Als je jezelf nu afvraagt welk vrijwilligerswerk het beste bij je past, kun je terecht bij het Vrijwilligerspunt. Dit is tegelijk ook het aanspreekpunt voor organisaties om (nieuwe) vrijwilligers te vinden.

door Frans de Koning

 In alle vijf gemeenten in het Land van Cuijk zijn de Vrijwilligerspunten opgezet door Sociom, voorheen stichting Radius. In Boxmeer is het Vrijwilligerspunt ondergebracht in de bibliotheek, pal na de entree. Het Vrijwilligerspunt wordt bemand door vijf vrijwillige krachten. Coördinator Samantha Reeger en één van de vijf vrijwilligers, Riet Swinkels, willen het Vrijwilligerspunt graag meer onder de aandacht brengen. "We zien de laatste tijd een lichte terugloop in het aantal vrijwilligers", vertelt zij, "wat voor een deel waarschijnlijk samenhangt met het aantrekken van de economie, waardoor meer mensen een betaalde baan vinden. Dit heeft natuurlijk ook een positieve kant. Voor een ander deel kan de terugloop ook samenhangen met het gegeven dat mensen zich tegenwoordig minder willen binden. Vrije tijd, hobby's, vakantie en (klein)kinderen vragen evengoed aandacht. Wat betreft het aantal aanmeldingen is ook de periode van het jaar medebepalend; in de afgelopen warme zomer waren de aanmeldingen veel geringer dan nu het geval is."

In de zorgsector speelt nog een andere kwestie. Regeer: "Het blijkt voor vrijwilligers steeds moeilijker om hun grenzen aan te geven in het werk dat ze doen. Zij zien de noden en willen daar soms met de beste bedoelingen op inspelen. Het valt dan niet altijd mee om binnen de kaders van het vrijwilligerswerk te blijven en je eigen grenzen te bewaken. Ook voor dit soort vragen is het belangrijk om op het Vrijwilligerspunt terug te kunnen vallen."

Swinkels beheert samen met vier andere vrijwilligers het Vrijwilligerspunt in Boxmeer. Zij is blij met het werk dat ze kan doen voor de vrijwilligers. "Het is altijd mooi om mensen op de juiste plek te krijgen ", zo is haar ervaring. "Als mensen zich aanmelden, maken we altijd een afspraak voor een intakegesprek om te kijken waar hun wensen en mogelijkheden liggen en we kijken dan naar de juiste match met de openstaande vacatures in de Vacaturebank. Ook als mensen eenmaal aan het werk zijn, houden we contact met de vrijwilliger op de werkplek. Ik vind het een meerwaarde dat we sinds vorig jaar ook een vrijwilligerscoach hebben die de mensen kan begeleiden en ondersteunen. Wat mij ook bijzonder aanspreekt is dat er gedurende het jaar zowel voor de vrijwilligers als voor vrijwilligersorganisaties verschillende workshops en informatiebijeenkomsten worden georganiseerd."

Het vrijwilligerspunt in de bibliotheek van Boxmeer is elke werkdag geopend van 13.00 uur tot 15.00 uur, met uitzondering van de dinsdag. Dan is de openingstijd van 10.00 uur tot 12.00 uur. Zie ook www.sociom.nl/vrijwilligerspunt.

Meer berichten