Michiel Werkhoven namens Janssen de Jong Projectontwikkeling en
Wouter Bollen namens de gemeente Sint Anthonis tekenen van de intentieverklaring Blauwstraat. Foto: Gerrit van Kempen.
Michiel Werkhoven namens Janssen de Jong Projectontwikkeling en Wouter Bollen namens de gemeente Sint Anthonis tekenen van de intentieverklaring Blauwstraat. Foto: Gerrit van Kempen.

Nieuwe woningen Oploo weer stap dichterbij

De gemeente Sint Anthonis en projectontwikkelaar Janssen de Jong hebben een intentieovereenkomst getekend voor de ontwikkeling van het gebied aan de Blauwstraat in Oploo.

Het doel is om binnen een half jaar gezamenlijk te onderzoeken of en zo ja hoe dit gebied ontwikkeld kan worden tot nieuwe woningbouwlocatie. Participatie met de omwonenden en andere belanghebbenden is een belangrijk onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek. In Oploo zijn op dit moment nog enkele kavels beschikbaar voor nieuwbouw. Dit is te weinig om ook in de toekomstige behoefte aan woningen te voorzien. De gemeente heeft daarom gezocht naar een nieuwe woningbouwlocatie in Oploo.

De ontwikkelaar gaat de komende maanden, in overleg met de gemeente en een nieuw op te richten klankbordgroep, bestaande uit omwonenden en belanghebbenden, een stedenbouwkundig plan ontwikkelen en de haalbaarheid onderzoeken. De intentie moet in de loop van 2019 leiden tot een realiseringsovereenkomst tussen de gemeente en Janssen de Jong Projectontwikkeling, voor de gefaseerde ontwikkeling van de eerste gasloze woonwijk van Oploo. Op zijn vroegst kan begin 2020 op deze locatie gestart worden met woningbouw.

Meer berichten