Werelddansdag naar De Bond

In de oktobermaand géén interview zoals gebruikelijk op de Seniorenpagina van het Boxmeers Weekblad, maar een artikel over de intergemeentelijke Werelddansdag. De Werelddansdag wordt georganiseerd op zaterdag 3 november. Deze dag wordt georganiseerd door de werkgroep dansen van de SWOGB uit de gemeente Boxmeer.

door onze redactie

Tijdens de voorgaande edities was gemeenschapshuis De Pit in Overloon het decor van de dansdag, maar voor de editie van 3 november is gekozen voor Partycentrum De Bond aan de Beverstraat 18 in Cuijk. Het is een jaarlijks terugkerende regionale activiteit met dansgroepen uit diverse omliggende dorpen.

Werelddans is al jaren de overkoepelende naam voor vele dansvormen en het volksdansen valt hier ook onder. Dat kan soms wel wat voor verwarring zorgen maar je bent in je mogelijkheden veel breder per evenement. En ja, dansen is een bewegingsactiviteit waarin veel aspecten aan bod komen onder meer geheugentraining, concentratie, conditie, balans en sociale contacten. Daarom een belangrijke pijler binnen de activiteiten van de SWOGB (gemeente Boxmeer) en deze worden wekelijks aangeboden. Voor meer informatie www.swogb.nl.

Voor de voorzitter van de werkgroep, Piet Ermens uit Maashees is het zijn eerste werelddansdag als voorzitter want vorig jaar heeft hij deze taak overgenomen van Wim Willems ook uit Maashees. Toch is het voor Piet geen evenement om zenuwachtig van te worden want zegt hij zelf: "Ik heb veel ervaring en ben van alle markten thuis. Maar het belangrijkste is dat er een goed team aanwezig is die dit organiseert. Nelly Nabuurs uit Rijkevoort is verantwoordelijk voor de programmering van deze intergemeentelijke dansdag. Tezamen met andere dansdocenten zal ze de diverse dansen op deze dag gaan begeleiden."

Decor van deze editie is dus Partycentrum De Bond aan de Beverstraat 18 in Cuijk. De Werelddansdag begint om 10.00 uur. Tot 12.00 zullen zich zo'n vijftig senioren uit Overloon, Wanroij, Wilbettoord, Haps en Cuijk een aantal dansen aan het voetlicht brengen. Op de zaterdagmiddag vanaf 14.00 uur is het de eer aan zo'n zeventig senioren uit Westerbeek, Boxmeer, en Mill. Belangstellenden zijn van harte welkom op deze dag. Om aan te moedigen of om kennis te maken met deze intergemeentelijke dansdag of omdat U wilt genieten van de muziek van een gevarieerd aanbod werelddansen.

In theater De Weijer in Boxmeer zijn twee groepen met werelddansen actief. De eerste is De Weijer - Ons Plezier op de woensdagen van 09.30 tot 10.30 uur met docent Maria Lemmens en de tweede is De Weijer - Trojak op de woensdagmiddag van 13.45 tot 14.45 uur met docent Ans Derks. In de Weijerdonck Boxmeer wordt op dinsdagochtend gedanst van 11.00 tot 12.00 uur met docent Annie van Diessen. In gemeenschapshuis MFC De Pit in Overloon wordt gedanst op dinsdagmiddag van 14.45 tot 15.45 uur met docent Nellie Nabuurs. Geïnteresseerden kunnen vrijblijvend kennismaken met de diverse dansgroepen op de genoemde tijden.

Voor meer informatie over de diverse dansgroepen en de Werelddansdag in Cuijk is te vinden op www.swogb.nl.

Meer berichten