Bezoekers van Weijerstaete genoten onder andere van een optreden van een accordeonist.
Bezoekers van Weijerstaete genoten onder andere van een optreden van een accordeonist.

Bewoners Weijerstaete op bezoek bij The Unit

Op 29 september ontving The Unit, een jongerencentrum in Boxmeer, zo'n 85 ouderen. Het idee ontstond nadat er in het begin van dit jaar door verschillende netwerkpartners signalen van eenzaamheid bij de bewoners van Weijerstaete waren geconstateerd. De opbouwwerkers van Sociom namen het voortouw om eens met de bewoners in gesprek te gaan. Tijdens de gesprekken werd duidelijk dat de bewoners vooral behoefte hebben aan ontmoeting. Het netwerk wordt immers kleiner naarmate men ouder wordt. Aangezien het jongerencentrum naast Weijerstaete ligt, werd ervoor gekozen om daar een ontmoetingsdag te organiseren.

De middag stond in het teken van ontmoeting, muziek, verbinding en gezelligheid. Die missie is zeker volbracht. De bewoners waren druk met elkaar in gesprek, terwijl vrijwilligers van The Unit en medewerkers van Mooiland en Sociom druk bezig waren om iedereen te voorzien van een hapje en een drankje. Een accordeonist speelde liedjes 'uit de oude doos' en later lieten twee jongeren ook nog hun muzikale vaardigheden horen.

De bezoekers werden getrakteerd op een portie frites en daarna keerde ieder voldaan terug naar Weijerstaete. "Volgend jaar weer", was de reactie die de organisatoren uit vele monden hoorde.

Meer berichten