De zithoek  ter herinnering aan Frans Huisman is geopend. Foto: Albert Hendriks.
De zithoek ter herinnering aan Frans Huisman is geopend. Foto: Albert Hendriks.

Zithoek Loonse Duinen geopend

De zithoek ter herinnering aan Frans Huisman is zaterdag officieel geopend door wethouder Jeu Verstraaten en daarna door de vrijwilligers in gebruik genomen.

De familie Huisman was bij de officiële ingebruikname aanwezig.  Alweer acht jaar plegen de vrijwilligers van Bosgroep Loonse Duinen onderhoud aan de Overloonse bossen. Met name het jeneverbesstruweel achter het oorlogsmuseum vrij houden van onder meer bramen is een belangrijke taak van de groep. Dit vrijwilligerswerk is zeker niet onopgemerkt gebleven en wordt erg gewaardeerd door de Overloners en vele wandelaars en fietsers.

Iemand die het werk van de bosgroep een bijzonder warm hart toedroeg was Overloner Frans Huisman, die in december 2016 op 80-jarige leeftijd plotseling is overleden. Om uitdrukking te geven aan Frans z'n waardering bood de familie Huisman aan een zithoek voor de bosgroep te realiseren. In nauwe samenwerking met de gemeente Boxmeer is deze zithoek inmiddels samen met een gedenksteen geplaatst bij de jeneverbessen,  bij het begin van de blauwe wandelroute.

Foto's: Albert Hendriks. 
Meer berichten