Is de vijver wel geschikt voor de hengelsport? (foto: archief Boxmeers weekblad, Marco van den Broek)
Is de vijver wel geschikt voor de hengelsport? (foto: archief Boxmeers weekblad, Marco van den Broek)

Kan vijver een visvijver worden?

 het Boxmeers Weekblad van vorig week viel te lezen dat de waterplas aan de Eerste Stichting tussen Oploo en Landhorst door de gemeente Sint Anthonis is verkocht aan visvoerproducent Rob Kuijpers uit Lieshout. Hij wil er een karpervijver van maken. De dichte bosschages rondom de plas verdwijnen goeddeels, er komt een toiletgebouw en de vijver wordt omheind. De vergunningaanvragen hiervoor liggen bij de provincie Brabant. Mooie plannen, maar er schuurt wat. Is de vijver wel geschikt voor de hengelsport?

door Henk Baltussen

Vragen doken op toen een voormalig buurman van de vijver aan de bel trok. Hij liet weten 42 jaar bij de vijver te hebben gewoond en vertelde dat het water totaal ongeschikt is voor vissen. De zuurtegraad zou dermate hoog zijn, dat vissen dat niet kunnen overleven. Op verzoek van de visclub HSV Sint Anthonis hield hij ergens in de jaren zeventig een periode lang een oogje in het zeil toen nieuwe vis was uitgezet. 'Ik zag dan alleen maar elke daf dode vissen drijven. Die haalde ik er dan uit en begroef ze. Ik heb in dat water in al die jaren amper levende vissen gezien.'

Enkele leden van HSV SInt Anthonis beamen dat het water van de verkochte vijver ongeschikt is als viswater. HSV Sint Anthonis, in 1972 is opgericht, zocht zijn visheil in eerste instantie op de Eerste Stichting waar in de jaren zestig de plas is ontstaan door zand- en grindwinning. Maar vis zat er nauwelijks door te zuur water. Uit onderzoek bleek, zo laten HSV-leden weten, dat de Peelrandbreuk precies onder het voormalige grindgat doorloopt. Uit de breuk sijpelt constant zuur water in de plas. Toen dat duidelijk werd, nam de visclub rigoureuze maatregelen. In die periode reden vrachtwagens van het (inmiddels failliete) Landhorstse bedrijf Bowie regelmatig op en neer naar Maastricht.

Een ambtenaar van de gemeente Sint Anthonis, tevens in die tijd visclublid, vroeg Bowie om af en toe een bulkwagen vol kalkmergel (afkomstig uit de Sint Pietersberg in Maastricht) mee te nemen. De tonnen kalk werden vervolgens in de vijver gekiept, de zuurtegraad steeg voor de vissen naar een aanvaardbaar niveau en er kon weer een tijdje gevist worden. Elke maand werd in die periode de zuurtegraad gemeten. Werd die lager, dan werd Bowie weer ingeschakeld. Todat de kosten te hoog werden en de vrachten achterwege bleven. Het water werd niet meer ontzuurd en de HSV-vissers zochten hun toevlucht in Stevensbeek bij de Radioplassen. 'Door dat heldere water is het alleen een goede vijver om te duiken", zegt een visclublid.

Vijverkoper Kuijpers zegt dat er wel vis kan leven in de Eerste Stichting-plas. Hij ziet geen enkel probleem om daar met zijn karpervijver te starten. 'Ik ken de verhalen. Het zijn fabels die rondspoken.' Het water is nog altijd kraakhelder wat volgens deskundigen duidt op zuur water. Daarbij is de plas op plaatsen zo'n twintig meter diep, wat vissers meestal niet graag hebben.

Goed beschouwd is de bewuste vijver een natuurverschijnsel waaraan de specifieke flora en fauna zich hebben aangepast. Daardoor bezit de waterplas een bepaalde natuurwaarde. De aanwezigheid van de Peelrandbreuk onder de vijver dikt die waarde extra aan. Verkoopt de gemeente Sint Anthonis misschien een nog onontdekte natuurparel aan een commerciële partij? Uit nader onderzoek zou kunnen blijken of de waterplas inderdaad bescherming verdient of dat de hengelaars (mocht er inderdaad vis in overleven) over enkele jaren op zoek kunnen naar een visstekkie op de Eerste Stichting.

Meer berichten