Een impressie van het Hansa-ziekenhuis dat er nooit kwam op de Health Campus in Boxmeer.
Een impressie van het Hansa-ziekenhuis dat er nooit kwam op de Health Campus in Boxmeer.

Raad keert 'Hansa' binnenstebuiten

Waarom is de in 2008 aangekondigde komst van het Hansa-ziekenhuis op de Health Campus in Boxmeer uitgelopen op een (financieel) debâcle met louter verliezers? Om daar eens en voor altijd duidelijkheid over te verkrijgen, stelt de gemeenteraad van Boxmeer een enquêtecommissie in.

door Henk Baltussen

Eensgezindheid om een dergelijk zwaar middel in het leven te roepen, was er in eerste instantie niet. Vooral CDA en LOF hadden hun bedenkingen. VDB/LO, de derde coalitiepartij, was stelliger, maar behield reserves vanwege de kosten zo'n raadsenquête. Afgelopen donderdag stemden de zes fracties uiteindelijk unaniem in met een raadsonderzoek naar het mislukte project met het kankerziekenhuis.
Al eerder boog de Rekenkamercommissie Land van Cuijk zich twee keer over het echec. De rapporten maakten duidelijk dat er door de jaren heen de nodige fouten zijn gemaakt. Maar de raad had het gevoel dat de rekenkamer niet alles naar boven had gehaald en gaf aan volledige openheid van zaken in de Hansa-kwestie te willen. Dat kan alleen via een raadsenquête waarbij verhoren onder ede kunnen plaatsvinden. Op 28 maart stelde de raad een voorbereidingscommissie in voor het plan van aanpak van het onderzoek en het bijbehorende kostenplaatje. Dat plan van aanpak besprak de raad donderdag. In het verlengde daarvan kwam ook de vraag ter tafel of zo'n raadsonderzoek veel toevoegde, of die er zelfs wel moest komen. "Wij zien er niet direct de nut en noodzaak ervan in", zei CDA-fractieleider Twan Stiphout. "Wat is het doel ervan? Moet er een politiek oordeel komen, is het puur een optekening van feiten? In het plan van aanpak staan nu geen relevante onderzoeksvragen. Voor ons is Hansa allang een gesloten boek."


Het prijskaartje van 73.500 euro dat aan het raadsonderzoek hangt, is voor de fracties geen reden om af te haken. "Dat geld is het me waard", liet VDB/LO-raadslid Fons van Mil weten. "Het Hansa-dossier blinkt uit door geheimzinnigheid. Hansa heeft het vertrouwen in de politiek bij de burger geschaad. Zo'n enquête kan dat vertrouwen herstellen."
SP toonde zich een fervent voorstander van het raadsonderzoek, evenals de VVD en PK. "Mensen kunnen op die manier onder ede worden gehoord", stelde PK-fractieleider Han Welbers. "Dat is anders dan een simpel gesprek voeren. Ik denk dat er nog heel wat naar boven zal komen."

Uiteindelijk stemde de raad unaniem in met het raadsonderzoek. De enquêtecommissie wordt gevormd door Twan Stiphout (CDA), Marc Oudenhoven (VDB/LO), Frans van der Zande (LOF), Johan Koelman (SP), Han Welbers (PK) en Judith Logtens (VVD). In januari 2019 moeten de conclusies van de commissie er liggen.

Meer berichten