Overeenstemming coalitie Boxmeer

CDA, LOF en VDB/LO hebben volledige overeenstemming bereikt. Dat melden ze in een persbericht. De onderhandelaars hebben een coalitieakkoord op hoofdlijnen vastgesteld,  dat in een later stadium en in samenspraak met de voltallige raad en college wordt geconcretiseerd.

Daarnaast is op basis van een extern adviseur vastgesteld 'dat het nieuwe college stevige ambities heeft ten aanzien van duurzaamheid, innovatie en bestuurlijke vernieuwing'. Dat rechtvaardigt volgens de partijen 'een vierde wethouder die door het CDA zal worden voorgedragen'. De fracties c.q. de achterbannen van de betreffende partijen dienen hun instemming nog te geven, maar de onderhandelaars verwachten dat hun advies zal worden overgenomen.

De fracties gaan ervan uit dat de benoeming van de wethouders en de installatie van een aantal nieuwe leden van de gemeenteraad op 14 juni zal plaatsvinden.

Meer berichten