De vuilophaaldienst. (foto: gemeente Sint Anthonis)
De vuilophaaldienst. (foto: gemeente Sint Anthonis)

Ophalen huisvuil

Voor de inwoners van Wanroij en Ledeacker is het mogelijk niet helemaal duidelijk hoe het zit met het ophalen van huisvuil tijdens de werkzaamheden aan de N602. Dit is zowel voor de bewoners als ophaaldienst lastig, zeker voor de adressen aan of nabij deze doorgaande weg.

Om het de bewoners niet extra lastig te maken hebben de aannemers die de weg onder handen nemen hiervoor afspraken gemaakt met de afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel, uitgevoerd door de ophaaldienst van de Baetsen-Groep. Een flyer met deze afspraken is bij de aanwonenden van de N602 in de brievenbus gedeponeerd. Inwoners van Wanroij en Ledeacker kunnen hun gft-container met groenafval op de bekende vaste dag in de week aan de straat zetten. Dit geldt ook voor de maandelijkse ophaaldag voor restafval (blauwe tariefzakken) en de tweewekelijkse ophaaldag van het plastic afval (transparante zakken), die volgens het voor elk dorp bekende schema worden opgehaald.

Groencontainers en afvalzakken van bewoners binnen een werkvak worden door medewerkers van de aannemer buiten het werkvak geplaatst, zodat de ophaaldienst de containers kan legen en de zakken kan meenemen. Na het legen worden de containers weer bij de adressen in het werkvak teruggeplaatst. Om bij terugplaatsing verwisseling te voorkomen is het handig om op de container duidelijk het huisnummer te noteren.

Meer berichten