De LHNO in Sint Anthonis rond 1975. (foto: Metameer)
De LHNO in Sint Anthonis rond 1975. (foto: Metameer)

Metameer bestaat zestig jaar

Metameer bestaat zestig jaar en viert dit ook met oud-leerlingen en oud-medewerkers van de school. De reünie is op zaterdag 2 juni op de locatie Stevensbeekseweg 8A in Stevensbeek vanaf 15.00 uur, oud-medewerkers worden verwacht om 14.00 uur. Aanmelden en meer informatie is te vinden op reuniemetameer.nl.

In het schooljaar 1957-1958 startte de Determineer Schakel School in Stevensbeek, tegenwoordig Metameer. Het 60-jarig bestaan viert de school met alle oud-leerlingen, oud-medewerkers en de huidige medewerkers tijdens een grote reünie op zaterdag 2 juni. Dus ook voor de met Stevensbeek gefuseerde scholen mavo Bergen, LHNO en LTS Boxmeer, LAS en LHNO Sint Anthonis.

De Determineer Schakel School (DSS) stond in het hele land bekend als streekschool voor jongens die zich nog een jaar wilden voorbereiden op het vervolgonderwijs. Joe Wols, Siem Leyen en Piet Gommans waren toen de kartrekkers. Maar zeker ook de paters, broeders en zusters hadden een belangrijke rol bij de groei en bloei van de school. Bij Boslust werden de eerste barakken gebouwd voor de ULO-school en enkele jaren daarna een fraai stenen gebouw waarin jarenlang de brugklassers les kregen. Ook kwamen er nieuwe barakken aan de overkant van Boslust met veel meer lokalen en twee gymzalen.

Een aanzienlijk deel van de schoolpopulatie bestond toen nog uit interne leerlingen die vanuit het hele land naar Stevensbeek kwamen. In diezelfde periode sloten de zusters (van Schijndel) die een meisjes ULO in Sint Anthonis runden, zich aan bij Stevensbeek (de broeders van de La Salle). Door de jaren heen nam het leerlingenaantal flink toe, breidde de school zich uit met havo en atheneum en nam het begin jaren '90 de nieuwbouw aan de Stevensbeekseweg in gebruik. In 1980 respectievelijk 1992 fuseerden de LHNO-LAS Sint Anthonis en de mavo in Bergen met scholengemeenschap Stevensbeek en in 1994 kwam daar de lts in Boxmeer bij.

In 2010 veranderde de naam sg. Stevensbeek in Metameer. De school heeft inmiddels ruim 1200 leerlingen in Stevensbeek en ruim 1000 leerlingen op de jenaplanlocatie Boxmeer.

Meer berichten