Een piramideval in grasland.  (foto Wim Dimmers)
Een piramideval in grasland. (foto Wim Dimmers)

Liefdesnestjes in bermen gemeente Sint Anthonis

Binnenkort verschijnen in de bermen van Sint Anthonis kaartjes met het verzoek om niet te storen. Ze komen te hangen aan tijdelijke tentjes voor bijen.

Hiermee timmert bijvriendelijke gemeente Sint Anthonis aan de weg om de achteruitgang van wilde bijensoorten tegen te gaan. Dit gebeurt door het vergroten van de bloemrijkdom in landschappen, bijvoorbeeld door het inzaaien van bloemenmengsels in wegbermen. Maar naast voedsel hebben bijen ook een plek nodig om hun nest te maken. Veel wilde bijensoorten graven hun nest in de bodem, meestal op schaars begroeide, zandige plekken. Het is nog onvoldoende onderzocht wat het exacte effect is van ingezaaide bermen op nestgelegenheid voor deze bijen. Om hier een vinger achter te krijgen gaan onderzoekers van Wageningen Environmental Research twee jaar lang onderzoek doen in de wegbermen in Sint Anthonis, waar in totaal 27 kilometer aan wegberm is ingezaaid met wilde bijenmengsels.

Van maart tot juni plaatsen de onderzoekers een soort piramidevormige tentjes, piramidevallen genaamd, in de wegbermen om te kijken hoeveel wilde bijen en insecten er uit de bodem omhoog kruipen. Het onderzoek sluit aan bij het al lopende onderzoek naar de waarde van de wegbermen als voedselplek.

Meer berichten
Shopbox