Burgemeester Marleen Sijbers onthult het bord samen met Doreen de Hoog en Jos van Duren. (persfoto)
Burgemeester Marleen Sijbers onthult het bord samen met Doreen de Hoog en Jos van Duren. (persfoto)

Eerste bord buurtpreventie

Burgemeester Marleen Sijbers heeft het eerste 'WhatsApp buurtpreventie' bord onthuld aan de Dorpsstraat/Breestraat op de grens van Sint Anthonis en Ledeacker.

Deze borden komen op verzoek van inwoners bij invalswegen en komborden ter ondersteuning van buurtpreventiegroepen. Doel is het veiligheidsgevoel te verhogen, een veiligheidsnetwerk onder bewoners te creëren en de meldingsbereid te vergroten. De gemeente Sint Anthonis en de politie ondersteunen dit initiatief. Naar aanleiding van ontvangen verzoeken wordt er sinds enkele maanden gewerkt aan het opzetten van buurtpreventiegroepen. Bewoners die zich aanmelden voor een groep voelen zich betrokken bij wat in de buurt gebeurt. In november waren vijf groepen bekend, inmiddels is de belangstelling gegroeid naar negen groepen.

De verwachting is dat het initiatief verder uitgroeit. De buurt-WhatsApp is een WhatsApp-groep bedoeld om elkaar te waarschuwen voor verdachte situaties in de buurt, een soort moderne 'buurtwacht'. Via de buurt WhatsApp kan er door deelnemers onderling makkelijk en snel informatie uitgewisseld worden. Door het melden van verdachte situaties, kunnen andere buurtbewoners helpen de verdachte(n) in de gaten te houden en, als nodig, de politie waarschuwen om tot actie over te gaan. De gedeelde informatie kan ook gebruikt worden voor dossiervorming. De gemeente draagt zorg voor het plaatsen van de borden. Daarnaast helpen gemeente en politie bij het opzetten van een goede overlegstructuur voor buurtpreventiegroepen. Daar kunnen zij onderling ervaringen delen.

Meer berichten
Shopbox