De gemeente Sint Anthonis is geschrokken van de resultaten uit het onderzoek naar alcoholverstrekking aan jongeren.
De gemeente Sint Anthonis is geschrokken van de resultaten uit het onderzoek naar alcoholverstrekking aan jongeren.

Sint Anthonis onderneemt actie tegen alcohol

Onlangs heeft de gemeente met hulp van een 17-jarige mysterieshopper onderzocht of jongeren onder de achttien jaar makkelijk aan alcoholhoudende drank kunnen komen in Sint Anthonis.

Maar liefst in 64 procent van alle aankooppogingen is het de mysterieshopper gelukt om alcoholhoudende drank te kopen. Het nalevingspercentage van de wet ligt daarmee binnen Sint Anthonis gelijk aan het landelijke gemiddelde, maar waar in andere gemeenten er wel wordt gevraagd naar legitimatie, maar daarmee (reken)fouten worden gemaakt, wordt er in Sint Anthonis niet eens om een ID gevraagd.

Uit cijfers van de GGD Jongerenmonitor Hart voor Brabant van 2016 blijkt dat het aantal jongeren in de leeftijd van twaalf tot en met achtien jaar van Sint Anthonis dat (ten tijde van de monitor) de afgelopen vier weken alcohol had gedronken duidelijk hoger is dan gemiddeld in Brabant (40 procent t.o.v. 33 procent). De jongeren blijken deze alcohol vooral in keten, hokken en schuren én in de discotheek te drinken. Alcohol kan de ontwikkeling van een aantal delen van de hersenen verstoren. Jongeren die te vroeg, te veel en te vaak alcohol drinken hebben meer kans op ongelukken, overlast, overschrijden van (seksuele) grenzen en alcoholvergiftiging. Daarom is de leeftijd voor het drinken van alcohol bij wet verhoogd van zestien naar achttien jaar en vindt de gemeente het nodig om een vinger aan de pols te houden.

De gemeente is geschrokken van de resultaten en wil verbetering zien. Daarom heeft de gemeente alle bezochte ondernemers per brief geïnformeerd over het bezoek, de bevindingen en de resultaten van het totale onderzoek. Daarbij zijn ook tips verstrekt om het controleren van de leeftijd en het weigeren van verkoop aan minderjarigen beter uit te voeren. Om de kennis en bewustwording bij ondernemers verder te vergroten worden in het voorjaar van 2018 informatieavonden in alle kernen georganiseerd over het thema Alcohol & Drugs. Recent heeft in de kern Wanroij/Landhorst een eerste bijeenkomst plaatsgevonden.

De gemeente gaat ook scherper toezien op de verstrekking van alcohol aan jeugdigen. Dat betekent meer controle en handhaving met de mogelijkheid om bij een geconstateerde overtreding een boete op te leggen tot 2.720 euro. De gemeente is toezichthouder op grond van de Drank- en horecawet en daarmee bevoegd om sancties op te leggen.

Het Jong Proefonderzoek van Bureau Horeca Bijzondere Wetten (BHBW) is in 2017 uitgevoerd en geeft een objectief en representatief beeld van de alcoholverstrekking binnen de gemeente Sint Anthonis aan personen die niet onmiskenbaar ouder zijn dan 18 jaar. Bij dit onderzoek heeft BHBW het verkoopbeleid met betrekking tot alcoholhoudende dranken bij cafés, slijterijen, para commerciële instellingen en een supermarkt getoetst. BHBW heeft hiervoor jongeren ingezet die er niet onmiskenbaar ouder uitzien dan 18 jaar en daarmee onderzocht of deze jongeren, zonder belemmering, alcoholhoudende drank konden kopen. Er zijn in totaal 53 bedrijven bezocht, waarbij tijdens 25 bezoeken aankooppogingen hebben plaatsgevonden. De overige locaties waren gesloten of niet meer bestaand. 21 Aankooppogingen zijn in horeca-inrichtingen verricht, met 14 keer een geslaagd resultaat; (67 procent). Ook zijn er vier supermarkten bezocht. Hier lukte het de mysterieshopper twee keer om met alcohol naar buiten te lopen (50 procent). Dit betekent dat bij 36 procent van de aankooppogingen artikel 20 van de Drank- en horecawet goed wordt nageleefd.

Meer berichten
Shopbox