Online burgerpanel van start

Vanaf vandaag is het nieuwe burgerpanel van de gemeente online met een eerste vraag.  Als eerste wil het college van B  en  W van de gemeente Boxmeer weten welke onderwerpen de inwoners interessant vinden voor het panel en of ze mee willen doen. Deze vragen kunnen de komende vier weken worden ingevuld.

Met het burgerpanel vraagt de gemeente haar  inwoners online zo'n zes keer per jaar om hun mening over verschillende onderwerpen. Natuurlijk wil de gemeente altijd weten wat er leeft, maar gerichte vragen via het burgerpanel kunnen helpen het beleid of de dienstverlening nog beter af te stemmen op de inwoners.

Voor meer informatie: www.burgerpanelboxmeer.nl.

Meer berichten
Shopbox