Grote belangstelling voor politieke functie Sint Anthonis

De belangstelling voor de functie van gemeenteraadslid in de gemeente Sint Anthonis is groot. Maar liefst 82 personen zijn bereid om zich vier jaar lang voor de lokale gemeenschap in te zetten en daar veel vrije tijd voor opzij te zetten.

Dit in tegenstelling tot de berichtgeving in de landelijke media waar gesuggereerd wordt dat kandidaten voor het raadslidmaatschap moeilijk te vinden zijn.

Burgemeester Sijbers: "Met 9.334 stemgerechtigden betekent dit aantal, dat maar liefst 1 op de 114 actief wil meewerken aan een mooie toekomst voor Sint Anthonis. Naast werk, gezin, mantelzorg, verenigingsleven en al die andere verantwoordelijkheden die mensen dragen is dit een betrokkenheid om trots op te zijn."

Analyse

Wat opvalt bij de kandidatenlijsten is dat het percentage vrouwen op de lijst langzaam stijgt. Was in 2014 slechts 13% vrouw, in 2018 klimt dit percentage tot 23%. Ook tonen de lijsten in 2018 zes jonge kandidaten met een leeftijd onder de 30 jaar, ten opzichte van twee in 2014. De jongste kandidaat staat met 17 jaar op de lijst van het CDA. Zij leveren ook de oudste kandidaat met een respectabele leeftijd van 82 jaar.

Afspiegeling gemeenschap

"Deze 82 kandidaten vormen een mooie afspiegeling van onze gemeenschap. En geven onze inwoners echt wat te kiezen", aldus Sijbers. "Daarom wil ik van de formele vaststelling van de kandidatenlijsten door het centraal stembureau vandaag een mooi moment maken. Ik hoop echt dat al onze inwoners zich na de carnaval verdiepen in de verkiezingen en een weloverwogen keuze maken. Door wie willen zij zich laten vertegenwoordigen? Als gemeente halen we alles uit de kast om inwoners de kans te geven zich optimaal te informeren. Deze 82 kandidaten verdienen een grote opkomst."

21 maart

Op 21 maart zijn er in Nederland gemeenteraadsverkiezingen. 9.334 inwoners van Sint Anthonis kiezen dan uit 82 kandidaten van drie politieke partijen (CDA, SAN VVD), de 15 leden van de gemeenteraad.

Meer berichten