Logo boxmeersweekblad.nl


Het Heilig Bloedsgilde Boxmeer.
Het Heilig Bloedsgilde Boxmeer.

Heilig Bloedsgilde Boxmeer werkt aan de toekomst

Aanvankelijk waren gilden in de middeleeuwen opgericht als vakbroeders rond een ambacht om de kwaliteit hiervan te verzekeren en uit te stralen. Er ontstonden ook schuttersgilden, burgerwachten, ter bescherming van de bevolking. Zo ook in Boxmeer, waar in 1450 het Heilig Bloedsgilde, de oudste vereniging van Boxmeer, werd opgericht.

Een van de belangrijkste taken waar het genootschap zijn naam aan te danken heeft, is het eerbiedig begeleiden en beschermen van de relikwie van het Heilig Bloed tijdens de jaarlijkse vaartprocessie. Het gilde heeft ook een maatschappelijke functie. Op Koningsdag 27 april geven de gildebroeders en –zusters acte de présence ter gelegenheid van Koningsdag en de huldiging gedecoreerden. Tijdens Nationale Dodenherdenking op 4 mei begeleidt het gilde de stoet naar het Boxmeers oorlogsmonument. De kernwaarden van gilden als basis voor de discussie over de toekomst was het boeiende onderwerp van een symposium in het Nationaal Militair Museum in Soest. Ook de voorzitter van het Boxmeerse gilde, Geert Janssen, was aanwezig. Het organiserende gilde had twee inspirerende sprekers uitgenodigd: Gerard Rooijakkers, historicus en kenner van de volkscultuur, en Peter van Uhm, oud-bevelhebber van de Nederlandse strijdkrachten. De deelnemers waren het over één ding eens: de toekomst van gilden is alleen verzekerd wanneer gilden zich aanpassen aan de tijd en omgeving. Rooijakkers presenteerde de vier pijlers van geluk: ergens bij horen, het gevoel hebben een bijdrage te leveren aan de wereld om je heen, zingeving en het alledaagse willen overstijgen. Geluk is mensenwerk en het gildewezen heeft, volgens Rooijakkers, de sleutels voor geluk in handen met daarbij de kernwaarden als uitgangspunt: broederschap, traditie, verbonden zijn met plaats en regio, katholicisme ingegeven bij de heroprichting in de jaren '20, burgerschap: de betekenis van gilden in de maatschappij en vertrouwend op eigen kracht. Vervolgens kwam Peter van Uhm aan het woord en legde de nadruk op het feit dat groepen die willen overleven bereid moeten zijn om te veranderen. Gilden hebben een verantwoordelijkheid om zich te presenteren en duidelijk te maken wat zij van de maatschappij en van de jeugd willen. Ook het Heilig Bloedsgilde staat open voor verandering en heeft daarnaast dringend behoefte aan versterking en verjonging. In alle geledingen, zowel bij de damesgroep, tamboers, jacquetgroep, hellebaardgroep, vaandeldragers, zilverdragers, sabeldragers en vendeliers. Aansluiten? Neem vrijblijvend contact op met Henk de Best via telefoon 0485-575049 of hdebest@gmail.com.

reageer als eerste
Meer berichten
Shopbox