Logo boxmeersweekblad.nl


Carel van Genugten heeft vertrouwen in het Land van Cuijk. (foto: eigen foto)
Carel van Genugten heeft vertrouwen in het Land van Cuijk. (foto: eigen foto)

'Mill en Grave gaan meedoen'

Vijf gemeenteraden stemden vorig jaar 20 september gelijktijdig voor of tegen opgaan in één gemeente Land van Cuijk. Boxmeer, Cuijk en Sint Anthonis waren voor, Grave en Mill en Sint Hubert tegen. Hoe nu verder? Carel van Genugten, oud CDA-wethouder in Mill en nog altijd een (politiek) betrokken Land van Cuijkenaar, laat er zijn licht over schijnen. 'Mill en Grave gaan meedoen.'

Carel van Genugten zei in 2013 de politieke arena in Mill en Sint Hubert vaarwel. In 2012 zag het er even naar uit dat hij samen met CDA-fractieleider Wilbert Egelmeers uit Wanroij wethouder in Sint Anthonis zou worden, als opvolgers van de toen teruggetreden Jeroen Willems. Dat feest ging op het laatste moment niet door, omdat coalitiepartij VVD twee CDA-wethouders niet zag zitten. Het tekent evenwel Van Genugten die bereid was verder te kijken dan de grenzen van zijn eigen gemeente Mill en Sint Hubert. Als bestuurslid van twee Land van Cuijkse organisaties doet hij dat nog steeds. Hij had al langer in de gaten dat de vijf gemeenten het op den duur alleen niet zouden redden. "Daarbij is het Land van Cuijk zo'n mooi afgebakend gebied, de vijf horen gewoon bij elkaar. Het is een geografische entiteit."

Wie mocht denken dat Mill en Sint Hubert haar heil op samenwerkingsgebied ook zou kunnen zoeken in Uden, heeft het volgens Van Genugten mis. "De Middenpeelweg is gewoon een te grote barrière. Nog steeds wordt er aan beide kanten gesproken van 'die van over de Peel'. Dat zit er zo ingebakken."

Van Genugten beleefde als wethouder (2002-2010) mooie tijden. Het was de periode van de reconstructie, de periode waarin de veehouderijen moesten worden verplaatst, weg uit de omgeving van de dorpskernen. Van Genugten: "Dat is wat anders gelopen. De grote verplaatsing is er niet geweest. Wel schaalvergroting en grote afname van het aantal boeren. Ik denk dat schaalverkleining beter is, maar je houdt het niet tegen. Alles wordt nu eenmaal door geld gestuurd. Maar de reconstructie heeft heel veel goeds gebracht. Veel dorpen kregen opknapbeurten, het waterbeheer werd beter en er zijn veel ecologische verbindingsgebieden aangelegd. De leefbaarheid is hoe dan ook vooruit gegaan. Jammer is dat de economie vervolgens in elkaar stortte en veel op een lager pitje kwam te staan."
Hoe het Land van Cuijk tegen de gemeente Mill aankijkt? "Ik denk positief. Natuurlijk zijn er binnen Mill tegenstellingen. Maar ik heb het idee dat er hier minder naar het eigen belang wordt gekeken en meer naar het geheel. Ik moet toegeven dat als ze over de gemeentegrenzen kijken, ze nog te veel met zichzelf bezig zijn. Dat bleek dus ook op 20 september. Op het CDA na heeft Mill alleen lokale partijen. Die zijn in de meeste gevallen geen voorstander in de gemeente Land van Cuijk. Maar ik denk dat ze op den duur het onderspit moeten delven. Partijen als CDA en VVD trekken in het Land van Cuijk steeds eensgezinder op. De lokale partijen kunnen pas een vuist maken als ze hetzelfde gaan doen. Maar dat zie ik niet gebeuren. Dat wordt een te complexe operatie."

Van Genugten kijkt al verder. Hij lijkt al in de fase te zitten dat de herindeling snel aanstaande is. Hij ziet met lede ogen aan hoe op sommige vlakken de gemeenten hun eigen gang blijven gaan en niet als één Land van Cuijk opereren. "Neem bijvoorbeeld de woningbouw. Daarin zouden de vijf samen moeten optrekken. Maar dan zie je dat bijvoorbeeld Boxmeer en Mill toch weer voor zichzelf gaan en langs elkaar heen werken. Zet elkaar nou eens samen op de kaart."
Van Genugten volgt de landelijke en regionale politiek nog steeds op de voet. Daarnaast spreekt hij veelvuldig mensen die direct of indirect te maken hebben met het Land van Cuijk. "Ik ben benieuwd naar wat anderen van het Land van Cuijk vinden. Zoals ondernemers. Ik kan er echt geen eentje noemen die tegen herindeling is. De meeste Millse ambtenaren denken er hetzelfde over. 'Het zal toch niet zo zijn dat Mill op 20 september tegen gaat stemmen', hoorde ik er verschillende zeggen. Dat geeft duidelijk aan dat de ambtenaren er ook klaar mee zijn. Ze hebben gelijk. De gemeentelijke taken worden zo groot en vaak ook zo complex, dat kan een gemeente als Mill niet meer alleen behappen. En met drie gemeenten doorgaan, zoals Mill en Grave willen, kan niet meer. Cuijk heeft zich duidelijk voor herindeling uitgesproken."

Van Genugten hoopt van harte dat de vijf het samen gaan oplossen. Dat Mill en Grave het licht gaan zien en zich bij Boxmeer, Cuijk en Sint Anthonis gaan aansluiten. Van Genugten: "Het zijn achterhoedegevechten. De gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar gaan meer duidelijkheid geven. Het zou zomaar kunnen dat het dan wel eens snel kan gaan. Ik denk ook dat Wim Hillenaar (burgemeester van Cuijk red.) de kar moet gaan trekken. Hij is een goede bestuurder, behoudt de rust en geniet veel vertrouwen. Hij kan goed luisteren naar al die verschillende standpunten en uitdragen dat Mill en Grave bij de hand moeten worden genomen. Er zal water bij de wijn moeten worden gedaan. Hillenaar weet ook dat uiteindelijk die ene gemeente Land van Cuijk er gaat komen. En komen de vijf er niet uit, dan gaat de provincie ingrijpen. Daar kun je zeker van zijn. De provincie zal het niet accepteren. Dat geldt ook voor de 3-2 variant. De raadsverkeizingen in 2022 moeten over de gemeente Land van Cuijk gaan."

Dat de politiek bij een herindeling nog verder van de mensen af komt staan, vindt Van Genugten onzin. "Wie heeft er nu nog contact met gemeenteraadsleden. Vraag aan inwoners naar namen van raadsleden en de meesten zullen er nog geen vijf op kunnen noemen. Op het gemeentehuis hoef je ook niet meer te zijn. Zelfs het paspoort wordt binnenkort gewoon thuisgebracht. Ook de dorpen hebben de politiek nauwelijks nog nodig. Met een eigen dorpsraad kunnen ze het zelf. Sommigen dorpen als Mill hebben geen dorpsraad. Dan hebben ze er ook geen behoefte aan. Zo werkt het nu eenmaal."

reageer als eerste
Meer berichten
Shopbox