Logo boxmeersweekblad.nl


Joost van der Cruijsen is de nieuwe lijsttrekker van Sint Anthonis NU (foto: Sint Anthonis NU).
Joost van der Cruijsen is de nieuwe lijsttrekker van Sint Anthonis NU (foto: Sint Anthonis NU).

Sint Anthonis NU kiest voor Van der Cruijsen

Joost van der Cruijsen is tijdens de ledenvergadering op 19 december gekozen tot nieuwe lijsttrekker van Sint Anthonis NU. De 48-jarige Van der Cruijsen is getrouwd en heeft twee kinderen.


Hij werkt bij waterschap de Dommel als manager beleid en innovatie. Bij Van der Cruijsen staat een duurzame en eerlijke wereld centraal, waar iedereen de kans krijg om mee te doen.

Van der Cruijsen heeft zijn middelbare school aan het Elzendaalcollege afgerond om vervolgens de de Universiteit Wageningen te gaan. In 2002 is de Brabander weer in Sint Anthonis komen wonen. Hij werd onder meer voorzitter van de dorpsraad Sint Tussis en dorpshuis Oelbroeck. Sinds 2014 zit hij in de gemeenteraad voor Sint Anthonis NU met de portefeuilles ruimtelijke ordening, landbouw en milieu.

Van der Cruijsen is van mening dat Sint Antonis NU samen met de coalitie belangrijke resultaten heeft geboekt. De gemeente is ook financieel gezond na de bezuinigingen van vier jaar geleden. De rioleringsbelasting is verlaagd. Een verantwoorde implementatie van de gemeentelijke zorgtaken. Het vaststellen van een strenger geurbeleid. Een energieneutrale gemeente in 2035 is in gang gezet. Ook is een stevige stap gezet in de verdere samenwerking in het Land van Cuijk. Er is geïnvesteerd in de verbetering en de veiligheid van het wegennet evenals de bijenvriendelijkheid van de bermen. Het bouwen in de dorpen is weer op gang gekomen en de dienstverlening van de gemeente is sterk verbeterd. Maar het is nog lang niet klaar, meent Van der Cruijsen. De komende jaren moet nog flink geïnvesteerd worden in onze dorpen. Kwaliteitsverbetering staat daarbij centraal.

reageer als eerste
Meer berichten
Shopbox