Logo boxmeersweekblad.nl


Het samengestelde gezin van Corine Faassen is woensdagavond te zien op tv. (foto: eigen foto)
Het samengestelde gezin van Corine Faassen is woensdagavond te zien op tv. (foto: eigen foto)

Samengesteld gezin bij Zembla

Corine Faassen heeft een praktijk voor coaching en begeleiding in persoonlijke ontwikkeling voor stiefouders en samengestelde gezinnen. Als coach én stiefmoeder werkt ze met haar bedrijf Stuurvrouw Gezocht op een betrokken manier met stiefgezinnen aan verbindende communicatie.

Een paar maanden geleden nam de BNN/VARA contact op met Faassen. De moeder had de aandacht getrokken met haar werk als coach voor stiefgezinnen. Zembla wilde een documentaire wijden aan dit kwetsbare onderwerp en was hiervoor op zoek naar stiefgezinnen die aan deze documentaire wilde meewerken. "We hebben als gezin met elkaar overlegd of we hier aan mee wilden werken. Jezelf kwetsbaar en open opstellen met alle imperfecties die ieder mens heeft, is niet gemakkelijk. Het is zelfs heel spannend. En waarom zou je dit voor de tv doen? Het echt niet zo dat bij ons alles altijd koek en ei is, natuurlijk niet. We proberen met elkaar zoveel mogelijk bespreekbaar te maken en te houden, zodat we samen koers kunnen houden."

Een samengesteld gezin is tegenwoordig niet nieuw meer, maar het is schrijnend om te zien dat twee op de drie nieuwe gezinnen strandt. Daar waar de kinderen al eens het 'kind van de rekening' waren, worden ze nu ook nog eens 'stiefkind van de rekening'. Een tweede breuk is wederom pijnlijk voor een kind.

Een traditioneel gezin op een gezonde manier bij elkaar houden is simpelweg hard werken, maar wanneer je twee culturen, twee opvoedstijlen, verschillende normen en waarden bij elkaar brengt, wordt is het nog ingewikkelder. Stiefouders hebben al eens gefaald. Althans, vele ouders die besluiten om uit elkaar te gaan, voelen dit zo. Niemand heeft bij het kiezen voor kinderen en het stichten van een gezin, de intentie om dit te laten mislukken en bij het samenstellen van een nieuw gezin is dit wederom niet de intentie. Toch blijkt het laten slagen van een samengesteld gezin nog vele malen moeilijker. "Als stiefmoeder én als coach hoor en zie ik wat de knelpunten en valkuilen van een samengesteld gezin zijn. Wij hebben als nieuw gezin nog veel te leren, maar we zijn met elkaar erg trots op hoe we de familiezaken de afgelopen jaren met elkaar geregeld hebben. Met het meewerken aan deze documentaire hopen wij andere gezinnen te raken en te motiveren om niet zomaar op te geven. Je hebt als samengesteld gezin niet alles samen, maar samen heb je alles. Dit is mijn slogan in mijn werk en deze zin houd ik mezelf in lastige situaties thuis ook vaak voor. Het herinnert mij er aan dat het niet alleen op mijn manier kan." De documentaire van Zembla is op woensdag 6 december te zien om 21.15 uur op NPO2.

Meer berichten

Shopbox